Burj Al Arab


Home | Giris | Yaklasma | Rotalar | Zorluk Karsilastirma | ETIK

burjalarab1.jpg
Burj Al Arab, IV

burjalarab2.jpg
7 yildizli yelken otelin keskin sirtinda tirmanir gibi...
 
Ipsiz, onsight ve havadar!